با تو ولی تنها

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی…

 سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد گفت طولی نکشد نیز تو خاموش شوی

 

                             


هرگاه در وادی زندگی از غروب غم های بی عاطفه خسته شدی به یاد من باش که دلم به یاد توست

 

                            

مرا بخوان امشب که سودای تورا دارم….در این رهسپار زندگی نیاز مبهمی دارم

 

                            

نه آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی، نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

+نوشته شده در چهارشنبه ۱ دی۱۳۸۹ساعت9:57توسط مارال | |